Gudbrandsdalen

onsdag, 10 mai 2017 14:22

||

Gudbrandsdalsvegen

Her er rapporten MGNF har laget på Gudbrandsdalsvegen for perioden 2015 - 2016.

Gudbrandsdalsvegen utgjorde den avsluttende delen av prosjekt ”Vegen til nye muligheter” som MGNF drev i perioden 2009 – 2014. Rapporten om Gudbrandsdalsvegen er datert 25.06.2014. Prosjektet ble finansiert med tilskudd fra Oppland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet. I møte den 23.05.2014, med deltakelse fra OFK, Visit Lillehammer og MGNF, var det enighet om at MGNF også fikk ansvar for å koordinere arbeidet med oppfølging av prosjektet.

Gudbrandsdalsvegen var i stor grad basert på direkte medvirkning fra lokalt næringsliv, med separate arbeidsgrupper i Fåvang, Ringebu, Sør-Fron, Vinstra og Kvam. I 2015 ble dette omgjort til en styringsgruppe bestående av tidligere deltakere i de lokale gruppene. 

Denne rapporten oppsummerer arbeidet som ble gjort i begge fasene, 2015 og 2016. Se vedlegg

 

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.