Gudbrandsdalen

onsdag, 10 mai 2017 14:28

||

Innspill Innkjøpsstrategi Nord-Fron

Nord-Fron kommune jobbet med å utarbeide en ny innkjøpsstrategi for kommunen. Her er innspillet fra Næringsforeningen.

Midt- Gudbrandsdal Næringsforening og Vinstra Markedsforening ble invitert til å gi tilbakemelding på denne strategien før den skulle til 2. gangs behandling i formannskapet og endelig behandling i kommunestyret.

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.