Gudbrandsdalen

torsdag, 02 november 2017 10:00

|||

Eidsiva med treårig avtale med OFK

Eidsiva bredbånd har inngått en treårig avtale for leveranse av fiber til Oppland fylkeskommune. Dette er en betydelig milepæl for Eidsiva bredbånd sier administrerende direktør i Eidsiva bredbånd, Trond Skjellerud.

Eidsiva Bredbånd skal levere kommunikasjon på fiber til alle lokasjonene i Oppland fylkeskommune. Den nye avtalen innebærer betydelig økt overføringskapasitet og reduserte kostnader for Oppland fylkeskommune.

- Det er gledelig å se at en lokal leverandør kan være konkurransedyktig på dette markedet, sier IKT-leder i Oppland fylkeskommune Øystein Windingstad.

Arbeidet med å legge om til ny kommunikasjonsløsning vil starte så snart som mulig og vil pågå utover høsten 2017 / vinteren 2018.

Eidsiva Bredbånd er medlem og hovedsamarbeidspartner med Midt-Gudbransdal Næringsforening. Det har vært stort fokus på nettopp bredbånd/fiber i vår region det siste året, et arbeid som vil fortsette videre i samarbeid med både kommunene, private aktører og samarbeidspartnere.

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.