Gudbrandsdalen

torsdag, 05 april 2018 14:07

|||

Hyttemessa 2018 ble en suksè!

...i år var Gudbrandsdalen større og mer synlig enn noen gang tidligere.

Fritidsboligmarkedet er særdeles viktig. En stor del av næringsstrukturen i midt-gudbrandsdal er direkte eller indirekte koblet til fritidsboligmarkedet. I midt-gudbrandsdal er det mer enn 8000 fritidsboliger. Bare kostnader tilknyttet forbruk på disse strekker seg til mer enn 800 millioner årlig og i tillegg kommer nybygg og tomtesalg. Vi har en milliardindustri i "toppetasjen" som bidrar til vekst i all næring.

På hyttemessen står alle aktørene fra midtdalen samlet. Vi blir mer synlig uttad, men vi erfarer også at aktørene selv har en god effekt ved å knytte kontakt med hverandre og vi spiller hverandre gode. Næringsforeningen er selv representert med sin søkemotor "Min Gudbrandsdal" i tillegg til å være koordinator for fellessatsingen. Kommunene og Regionrådet for midt-gudbrandsdal deltar også på hyttemessen, er representert med prosjektet Gudbrandsdalsvegen, samt samarbeidspart for gudbrandsdalsgata. Fredag øker deltakelsen fra Midtdalskommunene ved at rådmenn, ordførere og næringsarbeidere kommer og er en del av messen. Godt samarbeid er nøkkel til sukse og her drar vi lasset sammen.

Frank A. Mathisen/MGNF

 

X Meeting Point (tidligere Exporama) har vært møtestedet for hyttefolk et par tiår. Ikke noe sted finner publikum flere leverandører, produsenter, tomteselgere, tjenestetilbydere og produkter samlet på ett sted enn på HYTTEMESSEN. De siste årene har det vært godt over 200 utstillere i Exporama-hallene. Besøkstallene ligger på 15.000-20.000 i løpet av messens fire dager

  

Årets gudbrandsdalsgate besto av:

- Min Gudbrandsdal - søkemotor for lokale tjenester 

- Gausdal Landhandleri

- Gudbrandsdal Energi

- Tinde Hytter

- Gudbrandsdalsvegen

- Skåbu Tradisjonsbygg

- Lauvåshytta

- Isoterm

- Toto Eiendommer

- Tveit Smie

- Jøra Bygg

- Skeikampen

 

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.