Gudbrandsdalen

mandag, 07 mai 2018 14:42

|||

Vi vil bevare og styrke tilbud på VVS!

Fylkesutvaget skal behandle skoletilbudet for neste år. Fylkesrådmannen foreslår å legge ned VG3 dataelektronikk på Vinstra!

På bilde: Rune Støstad (NFK), Rune Vamråk (GE), Tore Sæthersmoen (GEI), Pål Erik Bjørke (NFK), Ole Tvete Muriteigen (SFK) og Lars Tungen (Abaris)

Fotograf: Frank Asle Mathisen (MGNF)

 

Dette forslaget mener vi er helt horribelt!

Dette handler om hele vår næringsstruktur. Digitalisering skjer over alt, i omsorgssektoren, landbruket, byggenæringen osv... Konsekvensen av et slikt vedtak ville bremse opp et initiativ som næringslivet har jobbet godt med i flere år. Vi skal bo her, jobbe her og det er helt uforståelig om nå fylkesutvalget går inn for å ta bort VG3 tilbudet neste år. Alle disse elevene har fått lærlingeplasser tidligere og næringslivet trenger dem! Det snakkes om satsing på digitalisering også fra fylkeskommunen, og så foreslås det å ta vekk et tilbud som nettopp er et initiativ i å møte nåtidens behov?

Man skulle tro at alle var villig til å bidra med et godt skoletilbud og bidra til næringsutvikling. Men et slikt forslag, om det skulle vedtas, er å dolke et samlet næringsliv i ryggen, ta bort mulighetene for å bygge ny kompetanse og påvirke til fortsatt befolkningsnedgang. Det er ikke slik at elever bare kan flyttes hit og dit etter tall på søkermassen, det handler om å skape stabilitet og forutsigbarhet både for elever og næringslivet. I tillegg har vi sett en stor økning i antall jenter på elektro, nettopp grunnet VG3 dataelektronikk. Hva med de nå? Her bør fylkesutvalget se helheten, kjenne sin besøkelsestid og skrote dette lite gjennomtenkte forslaget!

 

Frank Asle Mathisen

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening.

 

Les også saken i GD: Dataelektronikk VG3 kan legges ned..

 

MGNF har signert brevet forfattet av Ordfører Rune Støstad i Nord Fron Kommune. Brevet kan du lese her:

Last ned vedlegg

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.