Gudbrandsdalen

fredag, 15 juni 2018 11:55

|||

Klima -og Miljøministeren vil personlig engasjere seg!

Næringsforeningen vil sammen med kommunene jobbe for et regionalt system for et bredt kollektivtransportsystem.

....og med det som bakgrunn sendte næringsforeningen på vegne av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner inn en søknad til Miljødirektoratet og ba om starthjelp.

Bilde; Ola Elvestuen, Klima -og Miljøminister (Foto; regjeringen)

 

Søknaden og aksept kan dere laste ned nederst i artikkelen. (Gjør oppmerksom på at formell aksept/tilsagn kommer seinere, denne er kun til orientering)

 

Miljøverndepartmentet og Klima -og Miljøministeren personlig har engasjert seg i dette og ville gjerne ta en prat med næringsforeningen og kommunene. I den anledning møtte vi statsråden lørdag 16.juni..  Oppgaven er nå satt i gang og vi håper og tror at vi vil komme med forslag til løsning som gjør det mulig å realisere dette innen kort tid..

 

Utdrag av aksepten fra direktoratet:

"Å finansiere kollektivtransport gjennom andre transaksjoner i området er en ny og uprøvd løsning i Norge. Prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre fritidsdestinasjoner hvor bil er det dominerende transportmidlet, og et effektivt og attraktivt kollektivsystem kan være en utfordring."

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.