Gudbrandsdalen

torsdag, 27 september 2018 15:41

|||

Støtteordning for lokale arrangementer i 2018

Informasjonsskriv fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Arrangement er satsingsområde for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Arrangement er en viktig del av de etablerte kultur-, idretts- og næringsaktivitetene som skaper engasjement og tilhørighet, identitet og stolthet. Arrangement kan bidra til å øke regionens attraktivitet og positive omdømme og til ringvirkninger i form av økt lønnsomhet for det lokale næringslivet.  Regionrådet etablerte for første gang i 2012 en ordning for arrangementsstøtte der arrangementer av regional betydning med forankring i midtdalskommunene kunne søke om støtte til utvikling av eksisterende eller nye arrangement. Siden den gang har det årlig vært bevilget arrangementsstøtte og Regionrådet gjennomfører også i 2018 ordningen. Det ble for 2018 avsatt  

kr. 300.000, av denne summen gjenstår det nå  kr. 145.000 til fordeling i høst.

 

Last ned vedleggene for søknadsskjema og for å lese mer om søknadskriterier.

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.