Gudbrandsdalen

onsdag, 20 mars 2019 12:46

|||

Ny Styreleder og nytt styremedlem i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Årsmøte i MGNF ble avholdt 13.mars. Det ble valgt inn et nytt styremedlem og Styrets leder ble valgt på styremøte 20 mars.

Styrets leder velges for ett år av gangen. Kjetil Høye Sviland valgte og ikke ta gjenvalg grunnet arbeidsmengde og reisevirksomhet i sin jobb i Timbr As. Kjetil har signalisert at han gjerne vil tilbake igjen ved en annen anledning.

Vi takker alle sammen så mye for den jobben Kjetil har gjort, for engasjementet og kunnskapen han har delt med MGNF. Vi ønsker deg masse lykke til videre i Timbr Kjetil.

 

Nytt Styremedlem i MGNF:

Jostein Tromsnes er valgt inn som nytt styremedlem i foreningen. Jostein blir en god representant for landbruket og har i tillegg verv som Ordfører i Mjøsen Skog.

Jostein bor i Fåvang og driver gård med mjølk, kjøtt og potet på Øvre Tromsnes. Vi ønsker Jostein velkommen!

 

Ny Styreleder i MGNF:

Per Henry Vassdokken er valgt som ny styreleder. Per Henry driver Jeva Håndverk As og bor og driver Sigstad Gård på Kvam.

Jeva Håndverk ble etablert i 2000 og har 8 ansatte. Gulvleggere og malere. Jeva utfører oppdrag for større entreprenørfirma, Oppland Fylkeskommune, mange kommuner i Gudbrandsdalen i tillegg til privatpersoner.

Per Henry er også styremedlem i Furusjøen Rundt og en meget engasjert person i lokalsamfunnet. Per Henry har vært aktiv medlem i mange år i næringsforeningen og det blir nå veldig hyggelig å få deg som Styreleder i MGNF. Vi gratulerer så mye og ønsker deg masse lykke!

 

Styret består forøvrig av:

 

Nestleder: Morten Randen, Nordbohus Vinstra As

Styremedlem: Hege Anita Tveit, Tveit Smie As

Styremedlem: Ole Jacob Grauphaugen, Rondaståk As

Styremedlem: Ola Stormorken, Tiller Vimek As

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.