Gudbrandsdalen

torsdag, 02 mai 2019 14:51

|||

Svarene fra den store hytteundersøkelsen er klar!

2250 fritidsboligeiere har svart, og tallene er veldig positive for Midt-Gudbrandsdal.

30% av 8 400 fritidboligeiere i regionen  har tatt seg tid til å svare på Fritidsboligundersøkelsen utført av Norsk Turistutvikling for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal. Det har gitt oss veldig gode og sikre tall å analysere, og her er det mye spennende og ta tak i.

Undersøkelsen viser blant annet:

·         Fritidsboligen blir brukt i snitt 77 døgn pr år, antall døgn i 2012 var 54

·         Totalt forbruk til fritidsboligeierne er over 1 milliard, i 2012 var tallet noe over 500 millioner

·         83% har deltatt på lokale arrangementer i løpet av de siste 3 år

·         En stor andel velger nå å utvide helger med en eller flere dager

·         60 % har planer om standardheving av fritidsboligen de nærmeste år.

 

I tillegg er handelslekkasjen mye mindre nå enn i 2012 (forrige undersøkelse).

Snittet per fritidsbolig er 3,6 personer og med snitt bruk på 77 døgn år, får vi svimlende omtrentlig 2 millioner varme senger hvert år som er besøkende utenfor egen region. På de beste periodene i året plasserer Midt-Gudbrandsdal seg midt i mellom Hamar og Tromsø i befolkning, og da er ikke turister tatt med! Dette gir også god grobunn for satsing på kollektivtransport for å skape enda mer lokal verdiskaping.

Gå inn og les hele undersøkelsen her: 

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.