Gudbrandsdalen

mandag, 29 juli 2019 10:37

|||

Reis Smart og takk for fine og lærerike år i MGNF!

Straks er Birgitte på plass og jeg vil benytte anledningen til å si takk og helt på tampen dele noen tanker videre.

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening er en interesseorganisasjon for næringslivet i kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.

 

Hva er vår rolle? Jo være et bindeledd mellom det private og det offentlige. I tillegg skal vi være pådriver for et konkurransedyktig næringsliv. Så hva innebærer det? Jo i korte trekk; vi skal ta tak i alt som kan pekes til bunnlinja hos den enkelte bedrift. Intet mer eller mindre. 

 

Gudbrandsdalen er en del av hovedfartsåren mellom de største byene og Vestlandet. Midt i dalen ligger våre tre kommuner med et blomstrende næringsliv. Vi er en ufattelig stor hytteregion med over 8400 fritidsboliger noe blant annet både reiselivet og bygg -og anleggsbransjen har stor glede av. Det fraktes ufattelig mange varer gjennom dalen hvert eneste døgn. Tenk hvilke del av Norge vi ligger i. En produksjonsbedrift som skal levere til hele Norge bør se til Gudbrandsdalen. Vi har vei og vi har bane. Jobber vi fornuftig med næringsareal og politisk pådriverarbeid på blant annet infrastruktur, noe som også gjøres, tror jeg at vi kan være vitne til at flere etablere seg her i tillegg til de vi allerede har. Vi trenger kanskje bare litt ekstra råskap for å lokke flere til oss, litt mer selgere alle sammen. Kom til Gudbrandsdalen, så er du midt i hovedfartsåra!

For det lokale næringslivet vi har driver godt. Vi tenker kanskje ikke over det selv alltid, men servicenivået i regionen er enormt. Og da snakker jeg hele næringsstrukturen. I tillegg leveres det kvalitet fra A-Å.. Vi skal være stolte og vite at det vi leverer ofte er over det som var forventet. Å kommunisere en slik kvalitet er kanskje å være litt unorsk, men verden blir mindre og budskapet og kraften i et slikt budskap er kanskje mer viktig enn noen gang.

 

Noen refleksjoner etter mine fire år i jobben og viktigheten av å ha en sterk regional forening;

E6 Aksjonen

E6 aksjonen, noe som ga oss nasjonal synlighet, var en demonstrasjon MGNF satte i gang. Vi fikk raskt med oss våre lokale politikere og kravet var at galskapen måtte ta slutt. Ferdig regulert vei lå der med en bru som stoppet mitt i skogen. Dette ble etterhvert symbolet på at hvordan vi bestemmer og vedtar infrastrukturtiltak i Norge må endres. Å forholde seg til rullerende NTP og valgløfter hvert fjerde år, blir for uforutsigbart. I etterkant la vi et samlet press på Samferdselsdepartementet og i dag har det faktisk blitt en realitet at utbygging av etappe 2 forhåpentligvis starter tidligere en først antatt.. Det er lov å håpe. For som en hovedfartsåre er det særdeles viktig med en rask og trygg vei, men også forutsigbarhet for det lokale næringslivet. Det ble sagt den gangen, og jeg vil gjerne nevne det igjen; det er ingen som har det travlere enn en død laks. Og det finnes ikke et privat næringsliv som bare kan forholde seg til fire og fire år av gangen..

Dette viser at en lokal næringsforening kan utgjøre en forskjell. Så til kommunene; bruk oss! Dytt oss foran i saker hvor partipolitikk ikke må få fokus. En rikspolitiker vil helst ikke få stempelet som den som går i mot næringslivet.

 

Min Gudbrandsdal

Min Gudbrandsdal, søkemotoren for lokale tjenester, var et tiltak vi satte i gang i 2016. Dette var ikke mulig uten tilskudd fra våre hovedsamarbeidspartnere; Sparebank1 Gudbrandsdal, Eidsiva Bredbånd og Gudbrandsdal Energi. En stor takk vil jeg rette til dem alle tre. Dette vil jobbes kontinuerlig med videre og bare bli bedre og bedre. 

 

Regionen trenger en uavhengig part og vi har turt å ta standpunkt i saker som har vært betente. Det er vår rolle. Vi får ikke alltid kreditt vi som pusher på i bakgrunnen, men vi får respekt og blir regnet med som en viktig part. Derfor har vi blitt invitert inn i mange offentlige fora. Og det er knallbra. Vinstra 2046 er et slikt, Bredbåndsarbeid, Samfunnskontrakten, Kompetanseforum med flere.. Vi har også skrevet samarbeidsavtale med NAV, til beste for våre medlemmer. 

Årlig drar vi på en studietur sammen med Regionrådet og næringssjefer i kommunene. Jeg kjenner ikke til at lignende blir gjort i andre regioner, og dette skal vi ta vare på. Dette er ikke sløseri, det er vel anvendte midler som skal sørge for et best mulig samarbeid 365 dager i året. I tillegg lærer vi masse nytt, noe prosjektet Reis Smart er et produkt av.

 

Reis Smart og Kommunevalget

Og nettopp Reis Smart mener jeg er den viktigste oppgaven/rollen vi har tatt. Vi skal fullføre forprosjektet og vi skal lede arbeidet videre. De klimautfordringer vi står ovenfor løses tilsynelatende kun med pisk; Plastpose avgift, Klimakvoter, Rushtidsavgift osv.. Hvorfor har nesten ingen fokus på næringsutvikling i det grønne skifte? Hvordan kan vi skape nye arbeidsplasser ut av det grønne skiftet?

Så til våre politikere som nå står på valg; bruk det! Si at dette vil du/dere få til. Jeg ville gjort det om det gjaldt meg. Her er en gavepakke! Vi ønsker med Reis Smart å legge til rette for et mye tettere bånd mellom fjell og dal og i tillegg bli enda mer attraktive for tilreisende samtidig som vi skaper bolyst. Det var mange elementer i ett tiltak. Men det er faktisk realiteten. Tenk hvilke marked vi åpner opp for.. Hva vil det bety for bygg -og anleggsbransjen om vi kan si at vi tilbyr gratis kollektivransport? Hva med restaurantene og fremtidig bosetting? Bruk det for alt det er verdt. 14. august blir alle tallfakta tilgjengelig.

I tillegg har vi gulroten; om Midt-Gudbrandsdal griper denne ballen og blir en landspilot for gratis kollektivtransport, så vil vi få starthjelp fra departementet, noe mange Stortingspolitikere har gitt positive signaler om. Jeg kan nevne de som uttalte seg om arbeidet i avisa Nationen sist gang denne saken var oppe;

Sandra Borch (SP), Åsmund Aukrust (AP), Tore Storehaug (KRF) medlem i klima og transportkomiteen og finanskomiteen, Kjetil Kjenseth (V) Statsråd Ola Evestuen (V) og Lars Haltbrekken (SV).

Med denne lista skjønner ikke jeg at ikke dette skal kunne gå. Vi kan gå foran og vise hele Norge hvordan kollektivtransporten bør rigges i årene som kommer. I fersk dialog med Klima -og Miljødirektoratet leverer MGNF forprosjekt rapporten den 14.august. 

Les mer om Reis Smart her: Reis Smart

 

Jeg kunne skrevet så mye mer, men jeg velger heller til slutt å sitere Kristian Skullerud i GD tilbake til 3.juli 2015:

 

"Ingen steder i Norge har flere sterke merkevarenavn enn vi: Lillehammer, Rondane, Jotunheimen, Dovre, Hafjell, Kvitfjell, osv. Men over det hele skinner et navn i gullskrift: Gudbrandsdalen!"

 

Sammen står vi sterkere. Støtt MGNF sitt arbeid og vit at jo flere vi er, jo sterkere er vi. Du bestemmer hvilke saker som skal settes på dagsorden. Og noen av de nevnte over her har skaffet oss og vil skaffe oss nasjonal synlighet i fremtiden.. Saker som kan ha stor innvirkning for din bedrift. Det handler om å reise smart, sammen;)

 

Takk for alle gode samtaler, slitsomme samtaler, uenighet, enighet, opphetede diskusjoner, tårevåte øyeblikk og felles opplevelser. De gjør oss til den vi er, og jeg er sterk i troen på at vår region har gode år i møte.

 

Tusen takk for meg og fire enormt lærerike år i MGNF.

....jeg ville aldri vært foruten.

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.