Gudbrandsdalen

tirsdag, 22 mai 2018 21:37

|||

Fritidsboligundersøkelse 2019

Fritidsboliger er enormt viktig for vår region. Det bygges nye hytter i rasende fart.. Nå innhentes nye tall og fakta!

En stor del av næringsstrukturen er påkoblet fritidsboligmarkedet på en eller annen måte. Mange nye bedrifter har også sett dagens lys nettopp grunnet behovet for lokale leverandører og tjenesteytere.

Fritidsboligeiere og -brukere er en viktig del av lokalsamfunnet i Midt-Gudbrandsdal, og viktige for næringslivet i kommunene. Det er et mål for kommunene å tilrettelegge på en god måte for fritidsboligeierne.

Vi ønsker svar fra fritidsboligeier og -bruker rundt hvilke forhold som er viktig for dem. Dette skal vi bruke ovenfor politikere i deres beslutninger om prioriterte tiltak og ovenfor kommunene for gjennomføring. Målet er å rette tiltak slik at du skal få et best mulig opphold når du er på din fritidsbolig. Denne undersøkelsen gir fritidsboligeier dermed muligheten til å komme med innspill til hva som skal til for at de skal trives enda bedre som fritidsboligeier i Midt-Gudbrandsdal og dermed kanskje ønske å benytte sin fritidsbolig mer enn i dag.

Norsk Turistutvikling AS på Lillehammer har det tekniske og operative ansvaret for undersøkelsen.

Kopi av undersøkelsen som er sendt ut via sms, kan du laste ned nederst på siden.

 

Noen fakta fra forrige undersøkelse i 2012:

I 2012 var snitt tallene på forbruk per hytte opp mot 88 000,- per år.

Dette er vareinnkjøp, strøm, avgifter, renovering og ulike tjenester, ikke nybygg!

I 2012 var sosiale medier nede i 7% av ønsket sted for informasjonsflyt, hvorav over 30% ønsket info per post. Dette har nok forandret seg mye på bare noen år.

 

Tall:

Møbler, tilbygg, graving, strøm, tjenester

Lokalt: 46 800,- Kjøpt andre steder: 8 500,-

Restaurant, aktiviteter og annet

Lokalt: 6 500,- Kjøpt andre steder: 800,-

Matvarer (butikk)

Lokalt: 19 100,- Kjøpt andre steder: 6 400,-

 

Vi håper at vi med nye tall kan få en god oversikt og legge enda mer tilrette for lokale tilbydere i fremtiden.

 

Ukas medlemsbedrift

Rustom Seter

Seterdrift med hovedsaklig dølafe. 

Les mer...

Andre saker

Handlingsplan Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Etter innspill fra våre medlemmer har MGNF vedtatt Handlingsplanen for de neste to år.

Les mer...

Innspill Innkjøpsstrategi Nord-Fron

Nord-Fron kommune jobbet med å utarbeide en ny innkjøpsstrategi for kommunen. Her er innspillet fra Næringsforeningen.

Les mer...

Gudbrandsdalsvegen

Her er rapporten MGNF har laget på Gudbrandsdalsvegen for perioden 2015 - 2016.

Les mer...

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.