Gudbrandsdalen

tirsdag, 03 september 2019 14:45

|||

Hei, jeg er ny daglig leder i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening!

Jeg heter Birgitte Bay, er 31 år og kommer fra Sør-Fron i Gudbrandsdalen. 1. august tok jeg over jobben som daglig leder for Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) etter Frank Asle Mathisen.

 

Som døl er jeg utrolig stolt av Gudbrandsdalen og alt den har å by på av folk, kunnskap, tradisjoner og nyskaping. Jeg brenner for dalen, og motiveres av å samarbeide med ja-folk for å få ting til å skje som gagner et fellesskap. Etter å ha bodd store deler av 20-årene uttabygds i forbindelse med studier (BSc Business Management fra Queen Mary University of London og MA Discourse and Communication Studies fra University of Amsterdam) har jeg nok fått et litt nytt perspektiv på ressursene og potensialet som ligger her, midt i Gudbrandsdalen i lille Norge. Før masterstudiene fikk jeg verdifull erfaring fra Ringebu kommune, i rollen som prosjektleder for et treårig Bolyst- og landsbyutviklingsprosjekt. Her var nettopp samspillet mellom næringsliv, kommune, private og frivillige entusiaster nøkkelen i lokalsamfunnsutviklingen. Jeg ble kjent med medborgerskap og samskapelse som viktige prinsipper å jobbe etter. Dette opplevde jeg som en øyeåpner der man virkelig fikk erfare at man kommer raskt frem alene, men lengst sammen. Dette inspirerte meg veldig, og tankegodset er utgangspunktet for veien videre i årene som kommer.  

 

 

Hva er Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF)? 

MGNF ble etablert i 2004 og er en medlemsorganisasjon for bedrifter og næringsdrivende i alle bransjer i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner - fra Kvitfjell og Fåvang i sør til Kvam og Kvamsfjellet i nord. Næringsforeningen representerer også bedrifter med avdeling her eller som har regionen som sitt marked, og totalt har vi om lag 140 medlemsbedrifter i ryggen. Mandatet vårt er å være en interesseorganisasjon, et samarbeidsorgan og en pådriver for utvikling av et konkurransedyktig næringsliv. Styret mitt er framoverlente representanter fra ulike bransjer i regionen, og vi samarbeider tett med kommunene og andre aktører med felles interesse for positiv næringsutvikling i dalen. Selv har jeg kontorplass i andre etasje på det nye Innovasjonssenteret i Ringebu, rett over veien for Ringebu skysstasjon. Kom gjerne innom på en kaffeprat, ellers kan jeg alltids kontaktes på mail birgitteDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og mobil 47622653.Fremtidig næringsutvikling i Gudbrandsdalen: Trender og forskning 

What`s in it for me? Det hadde jeg nok selv spurt om før jeg vurderte å bli medlem i en næringsforening. Alle som driver med en eller annen form for næringsvirksomhet er travle folk som ønsker å bruke sine ressurser (tid, penger, kompetanse) mest mulig effektivt for å nå sine mål og lykkes med sine prosjekter. Hvordan kan medlemsskap i MGNF bidra til dette? Situasjonen er at ingen bedrift eller bransje opererer i et vakuum. Litt enkelt sagt så påvirkes næringslivet (alle som lever av å selge varer/ tjenester) av to ytre faktorer:

  1. Tilbud og etterspørsel (markedstrender)
  2. Rammevilkår (politikk)

Mange av trendene som bedrifter må forholde seg til i dag er relatert til klimakrisen og bærekraft-spørsmål. Det synes å være en holdningsendring generelt i samfunnet og en økende bevissthet rundt bærekraft blant yngre - morgendagens kunder og konkurrenter. 
Reisevaner er i endring, delingsøkonomien er gammelt nytt, og kvalitet, gjenbruk og opplevelser er og blir sentrale stikkord innen eksempelvis handel, reiseliv og kulturbaserte næringer. Trolig vil våre politiske ledere bli stilt andre krav til av dagens og morgendagens velgere, noe som igjen vil påvirke rammevilkårene til næringslivet, eksempelvis innen landbruk og bygg og anleggsbransjen. Hvordan forvalter vi omgivelsene og ressursene våre på en hensiktsmessig måte? Det er ikke rent lite ansvar å sitte med som politiker; det å skulle balansere behovet for (og forventningene om) næringsutvikling og arbeidsplassvekst som sikrer velferd og tilflytting, og på den andre siden sørge for at dette skjer på en måte som gjør at vi ikke sager av greina vi sitter på. For lokale bedrifter betyr det uansett at man må vise evne, vilje og mot til å omstille seg. Det er mange spørsmål og ingen fasitsvar. Men det er viktig å bygge samfunnsutviklingen på kunnskap og ikke (bare) synsing.

 

Østlandsforskning viser i sin befolknings- og næringsanalyse av Midt-Gudbrandsdalen (2015) til at «kunnskap er blitt stadig viktigere og antas i fremtiden å bli den viktigste produksjonsfaktoren i moderne økonomier. Kunnskap og kompetanse har tatt over som den viktigste innsatsfaktoren i mange næringer. Det er forventet at kompetanse vil bli stadig mer etterspurt. Rekrutteringsmulighetene til næringslivet vil dermed i sterkere grad påvirke hvor næringslivet lokaliseres”

 

Medlemskap i MGNF gir to ting: Tilgang og påvirkningskraft 

Kort oppsummert: Viss næringslivet skal greie å tilpasse seg både markedstrender og politiske realiteter i dag og i fremtiden for å være konkurransedyktige, er kompetente mennesker den viktigste nøkkelen til suksess. Hvordan øker vi bostedsattraktiviteten i regionen for å tiltrekke oss kompetanse? Hvilken kunnskap trenger vi egentlig, og fra hvilke miljø finner vi disse folka? Har vi mer kompetanse enn vi tror lokalt, bare at vi ikke vet om hverandre? Dette er eksempel på sentrale tema som næringsforeninga har på agendaen fremover, og det er nettopp det som er verdien av et medlemskap i MGNF; du får tilgang og påvirkningskraft. Tilgang til nettverk, tilgang til kunnskap og erfaringsutveksling, tilgang til informasjon, og ikke minst tilgang til arenaer og forum der du får påvirkningskraft i saker som angår deg.

 

 

Jeg gleder meg til å bli kjent med eksisterende medlemmer, ønske nye velkommen, og jeg gleder meg til spennende samarbeid i tiden som kommer. 

Hilsen Birgitte

Ukas medlemsbedrift

Rustom Seter

Seterdrift med hovedsaklig dølafe. 

Les mer...

Andre saker

Handlingsplan Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Etter innspill fra våre medlemmer har MGNF vedtatt Handlingsplanen for de neste to år.

Les mer...

Innspill Innkjøpsstrategi Nord-Fron

Nord-Fron kommune jobbet med å utarbeide en ny innkjøpsstrategi for kommunen. Her er innspillet fra Næringsforeningen.

Les mer...

Gudbrandsdalsvegen

Her er rapporten MGNF har laget på Gudbrandsdalsvegen for perioden 2015 - 2016.

Les mer...

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.