Gudbrandsdalen

torsdag, 14 november 2019 18:10

Foto: Ane Vaet / Dølen||||

Rekordmange nominerte til Verdiskapingsprisen 2019

Styret i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening fikk en utfordring med rekordmange gode kandidater som var foreslått til årets Verdiskapingspris. 

Vi åpnet for nominasjoner til årets Verdiskapingspris 1.november, og 13. november kl. 12 stengte vi "slusene". Nominasjonsprosessen har gått over all forventning! Vi er stolte og glade på vegne av lokalt næringsliv som har så mange ambassadører i lokalbefolkningen! Det kom nemlig inn over tre ganger så mange nominasjoner som i fjor, noe som gav styret litt av en utfordring i dagens styremøte, da de tre topp-kandidatene skulle velges ut. De tre utvalgte kandidatene har fortsatt ikke fått vite at de er nominert, men vi planlegger å gjøre noe med den saken i løpet av de kommende dagene ;) Stay tuned! 

 

Hvordan velges de tre nominerte? 

 


Det har nå vært mulig for alle i lokalbefolkningen å nominere kandidater, man trenger ikke være medlem for å hverken nominere eller bli nominert. Det har blitt kringkasta på nettsiden vår, på facebook, instagram og i lokalavisa Dølen, for å oppfordre flest mulig til å foreslå "sin" kandidat. Formålet med prisen er å stimulere til næringsmessig verdiskaping i bedrifter i Midt-Gudbrandsdalen. Prisen kan deles ut til bedrifter og privatpersoner i Midt-Gudbrandsdalen, som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom, og som har resultert i økt verdiskaping i regionen. I forkant av dagens styremøte, fikk styret overlevert alle nominasjonene, og forslagsstillerne var anonymisert. Det ble ikke gitt ytterligere argumentasjon for hver kandidat utover de begrunnelsene folk hadde gitt, som fikk tale for seg selv. Daglig leder har ikke stemmerett, og det er styret i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening som gjør vedtak om tildeling av prisen. Det er Per Henry Vassdokken (styreleder), Morten Randen, Ola Stormorken, Hege Anita Tveit, Ole Jakob Grauphaugen og Jostein Tromsnes som sitter i styret. Hva legger man egentlig i "godt næringsutviklingsarbeid" og "verdiskaping"? Det ble flere gode diskusjoner rundt bordet, noe som til slutt resulterte i tre meget verdige kandidater som alle vil bli hedret under Verdiskapingskonferansen på Rudi Gard 12. desember. Det er imidlertid kun èn som vinner selve Verdiskapingsprisen, og hvem dette er, er hemmelig frem til Verdiskapingskonferansen! 


Vi gleder oss over stort engasjement i forbindelse med nomineringen, og ser frem til å overbringe nyheten til de aktuelle kandidatene i nærmeste fremtid! 

 Headerbilde: Ane Vaet / Dølen

Ukas medlemsbedrift

Rustom Seter

Seterdrift med hovedsaklig dølafe. 

Les mer...

Andre saker

Handlingsplan Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Etter innspill fra våre medlemmer har MGNF vedtatt Handlingsplanen for de neste to år.

Les mer...

Innspill Innkjøpsstrategi Nord-Fron

Nord-Fron kommune jobbet med å utarbeide en ny innkjøpsstrategi for kommunen. Her er innspillet fra Næringsforeningen.

Les mer...

Gudbrandsdalsvegen

Her er rapporten MGNF har laget på Gudbrandsdalsvegen for perioden 2015 - 2016.

Les mer...

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.