Gudbrandsdalen

fredag, 29 november 2019 12:51

|||

Gratulerer til dalens nye fagfolk!

Nærmere 40 døler fikk under gårsdagens høytidelige seremoni utdelt bevis på at de har fullført en av samfunnets viktigste utdannelser; yrkesfag. 

I går var en viktig dag for Gudbrandsdalen. Nærmere 40 døler i både ung og voksen alder fikk nemlig utdelt fag- og svennebrev; et tradisjonsrikt verdipapir som er bevis på at man har tatt en av de viktigste utdannelsene man kan ta i dagens samfunn, nemlig yrkesfag. For at næringslivet i regionen skal kunne utvikle seg, så er disse menneskene helt avgjørende! Det var derfor en stor ære for oss i MGNF å bli invitert til å si noen ord for forsamlingen. Fagfolk er jo mye av "motoren" i næringslivet. 

For et mangfold av spennende retninger som var representert i går!

Malerfaget. Tømrerfaget. Anleggsmaskinførerfaget. Elektrikerfaget. Energimontørfaget. Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Helsearbeiderfaget. IKT-servicefaget. Salgsfaget. Yrkessjåførfaget. Landbruksmaskinmekanikerfaget.

Fordi samfunnet trenger at ting er "godt gjort" og ikke bare "godt sagt".


Som Ivar Vistekleiven fra Karriere Oppland Gudbrandsdal nevnte, så er det mye snakk om viktigheten av "kompetansearbeidsplasser". Hva er egentlig kompetanse? Skal næringslivet blomstre, trenger vi både mastere og mestere - i godt samspill! Takk til Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal for fin ramme på en høytidlig seremoni med alle tre midtdals-ordførerne til stede, og fantastisk kulturinnslag fra Groove Division. 


Gratulerer til dere som nå har tatt fagbrev eller svennebrev, og lykke til. Lokalt næringsliv trenger deres kompetanse og arbeidskraft! 

 

Ukas medlemsbedrift

Rustom Seter

Seterdrift med hovedsaklig dølafe. 

Les mer...

Andre saker

Handlingsplan Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Etter innspill fra våre medlemmer har MGNF vedtatt Handlingsplanen for de neste to år.

Les mer...

Innspill Innkjøpsstrategi Nord-Fron

Nord-Fron kommune jobbet med å utarbeide en ny innkjøpsstrategi for kommunen. Her er innspillet fra Næringsforeningen.

Les mer...

Gudbrandsdalsvegen

Her er rapporten MGNF har laget på Gudbrandsdalsvegen for perioden 2015 - 2016.

Les mer...

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.