Gudbrandsdalen

søndag, 05 januar 2020 17:15

|||

Reis Smart i Gudbrandsdalen

Her finner du forprosjektrapporten til Reis Smart. 

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har med støtte fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Ringebu kommune og med-søkere Sør-Fron og Nord-Fron kommuner utredet muligheten for et bedre og mer miljøvennlig kollektivtransportsystem i Midt-Gudbrandsdalen, som i tillegg oppleves som gratis for den reisende. Kjernen i prosjektet var muligheten for næringsutvikling som en del av det grønne skiftet. Forprosjektrapporten ble ferdigstilt og levert til Miljødirektoratet 12. september 2019. Her finner du rapporten. 

Hva skjer videre?
Som uttalt i Nationens artikkel "Vil prøve ut gratis kollektivtransport til alle på bygda"; 
Styret i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening som prosjekteier vil vurdere mulighetene for å gå videre med en neste fase av Reis Smart i 2020 i samarbeid med relevante aktører fra både lokalt næringsliv og det offentlige. Som det ble påpekt så er kollektivtransport et samfunnsansvar som krever involvering, forankring og forpliktelse fra flere samfunnsaktører. Dette er grunnprinsippet i Reis Smart-modellen. Dette krever grundige og tidkrevende prosesser som er påbegynt, og som vil fortsette inn i en neste fase, der både organisering og finansiering er faktorer som må på plass.

Status våren 2020 
Styret tok stilling til veien videre for Reis Smart i styremøte 23.03.2020. Utdrag fra konklusjonen i styrets vurdering: 
Det vil ikke bli gjort ytterligere tiltak fra MGNF i 2020 for å forberede en testpilot for Reis Smart som beskrevet i forprosjektrapporten. Tidsperspektiv er utfordrende tatt i betraktning koronapandemien. Når situasjonen har normalisert seg, vil nærinsgforeninga kunne gjenoppta dialogen om en mulig felles prosjektkoordinator som beskrevet over. Det forutsetter interesse fra medlemmene i næringsforeninga. Denne vurderingen vil derfor bli lagt fram på årsmøtet, slik at alle har mulighet til å påvirke og si sin mening om saken. I årsmøtet 30. mars ble styrets vurdering enstemmig godkjent. Styrets vurdering ligger vedlagt i sin helhet. 


Ukas medlemsbedrift

Rustom Seter

Seterdrift med hovedsaklig dølafe. 

Les mer...

Andre saker

Handlingsplan Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Etter innspill fra våre medlemmer har MGNF vedtatt Handlingsplanen for de neste to år.

Les mer...

Innspill Innkjøpsstrategi Nord-Fron

Nord-Fron kommune jobbet med å utarbeide en ny innkjøpsstrategi for kommunen. Her er innspillet fra Næringsforeningen.

Les mer...

Gudbrandsdalsvegen

Her er rapporten MGNF har laget på Gudbrandsdalsvegen for perioden 2015 - 2016.

Les mer...

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.